Vad är en "bra" miljö?

                                                         Design Management

 

Design management befinner i gränssnittet mellan management och design. Begreppet fungerar som en länk mellan teknologi, design, estetiskt tänkande, management och marknadsföring.

Design har hittills setts som ett sätt att uttrycka sig och producera artefakter mer än som en strategisk tillgång. Design kan genom att exempelvis fånga en persons uppmärksamhet stoppa eller minska oroliga tankar och därmed framkalla positiva psykologiska förändringar.

Design management har börjat fokusera på design som en funktion som erbjuder ett språk och en metod för att effektivare leda en organisation.

Design påverkar miljö och ergonomi.

Arkitektur och design bidrar till ökad tillfredställelse, funktionalitet och effektivitet på arbetsplatser.