Studier visar att

                                    Vad är en "bra" miljö?

                     För att skapa bra miljöer måste man fokusera på natur, dagsljus, frisk luft och tystnad.

 

                   Kontakt med natur och naturliga element minskar ångest, sänker blodtrycket och minskar smärta.

                   Det går att använda naturen och naturliga element som terapeutiska instrument.

                   Det går att bygga bort säkerhetsrisker och design kan rädda liv.

                   Att öka naturligt ljus och minska ljud minskar stressnivån i en organisatorisk enhet.

                   Att standardisera operationsrum minskar att kirurgi sker på fel ställen, fel sida eller tom med fel patient.

                   Vacker och behaglig miljö gynnar läkeprocessen.