Smarthospital.se

 

Vi arbetar med komplexa vårdmiljöer. Vi anpassar vad vi gör efter var vi arbetar. Och vi arbetar i sjukhus och på mottagningar, vårdcentraler, tandläkarmottagningar och äldreboenden. Vi arbetar med interaktion personal-patienter när det gäller produkter och tjänster både fysiskt och virtuellt.

Vi kan bidra till:

Det hållbara vårdrummet, väntrummet, rum för samtal och terapi, teknik i rummet relaterat till arbetsprocesserna,utveckla/förändra arbetsprocesser i relation till miljön, välja färg, utsmyckning, möbler.

Vi vill undersöka:

användarvänlighet, vad som är tekniskt möjligt, vad som är sunt ekonomiskt

Syftet är att

utveckla kunskap som har betydelse för skapandet av vårdande miljöer och vårdande rum

föra fram och testa arkitektur, design och färg som viktiga inslag i försöken att reformera sjukvården och dess processer

Vårt mål är att

förfina, synliggöra, utvärdera olika möjligheter för design och utveckling i projekt inom hälso-och sjukvården

Vårt mål är att synliggöra möjligheten för design och utveckling i varje projekt. Vi intervjuar, obseerverar och utforskar den dynamik som uppstår i olika arbetsteam på sjukhus och kliniker.

Vi arbetar med: Observation-Brainstorming-Prototyping-Implementation

Vi använder social nätverksanalys och kartografi. Den tillåter vårdgivaren att synliggöra sina kunder, sina resurser och vad som influerar verksamheten. Work-shops hjälper till att överföra ideer till nya sätt att använda rummet, verktyg och teknologi liksom ny design av tjänster. Vi arbetar med design som understödjer mer informativt, praktiskt och riktat samarbete mellan personal och patienter.